Każda, nawet najdłuższa podróz zaczyna się od pierwszego kroku. W Dragons' Den tym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każda, nawet najdłuższa podróż, zaczyna się od pierwszego kroku.

W Dragons’ Den tym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

To Twoja pierwsza okazja żeby przedstawić zarówno siebie jak i swój pomysł. Twoim zadaniem jest przede wszystkim przedstawienie w kilku słowach istoty swojego pomysłu, a także konkretnych rozwiązań - to znaczy jak dużej spodziewasz się pomocy oraz co jesteś w stanie zaoferować w zamian.

Pisz jasno i konkretnie.

Pamiętaj!

Nigdy nie masz drugiej okazji, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie!
Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowane, a autorzy najlepszych propozycji zostaną zaproszeni na spotkanie, w czasie którego będą mieli okazję przedstawić szczegóły swojego pomysłu, oraz zarys prezentacji. Na tym etapie oczekiwać od was będziemy już konkretnych propozycji na to, jak przedstawić Wasz pomysł.

Ci z Was ktorzy z tym zadaniem poradzą sobie najlepiej, przejdą przez ten etap, zaproszeni zostaną do programu, gdzie spotkają się z naszymi Inwestorami.
Każdy z uczestników programu swoje spotkanie z inwestorami musi rozpocząć od podania swojego imienia, nazwiska, nazwy swojej (aktualnej lub przyszłej) firmy, wysokości kapitalu który ma nadzieję uzyskać od naszych inwestorów, a także swojej dla nich propozycji (zazwyczaj częsci udziałów w firmie). Każdy z uczestników programu ma na swoją prezentację co najmniej trzy minuty. Ewentualne przedłużenie tego czasu zależy wyłącznie od decyzji naszych Inwestorów.

W czasie swojej prezentacji można posługiwać się dowolnymi pomocami – od multimedialnej projekcji zysków, przez demonstrację wszelkiego rodzaju wynalazków aż po występ grupy artystycznej - to już zalezy od Twojej wyobraźni.
Po prezentacji każdego pomysłu, nasi Inwestorzy z pewnością zechcą zadać Ci kilka szczegółowych pytań.

Oczywiście, nikt nie ma obowiązku odpowiadać na wszystkie z nich bez wyjątku
(jak choćby na pytanie o aktualny dochód firmy), jednakże należy liczyć się z tym, jakie wrażenie wywrze brak odpowiedzi na ostatecznej ocenie Twojego pomysłu i Twojej wiarygodności jako potencjalnego partnera w interesach.

Oczywiście ty również możesz zadawać pytania Inwestorom - chociażby po to, aby ustalić, który z nich jest dla Ciebie najlepszym partnerem.

Pamiętaj, że wszystkie rozmowy i wydarzenia w czasie spotkania z Inwestorami są nagrywane i mogą zostać wyemitowane na antenie telewizyjnej.
Jeżeli żaden z pięciu Inwestorów nie zdecyduje się zainwestować w Twoje przedsięwzięcie, Twój czas w programie się kończy. Jeżeli jednak swój brak zainteresowania wykażą tylko niektórzy z nich, negocjacje mogą toczyć się dalej. Raz podjęta taka decyzja jest dla każdego z Inwestorów wiążąca, nie mogą więc nagle jej zmienić, ani w żaden sposób ingerować w negocjacje toczącę się pomiędzy Tobą
a pozostałymi Inwestorami.
Zadaniem uczestnika jest uzyskanie od Inwestorów dofinansowania w wysokości nie
mniejszej niż ta zadeklarowana na początku programu. Jeżeli któryś z Inwestorów
zaproponuje sumę mniejszą od proponowanej powinieneś postarać się uzyskać
brakujące pieniądze od jednego lub kilku pozostałych inwestorów. Jeżeli to się nie
powiedzie program opuścisz z pustymi rękami.

Obowiązuje zasada "wszystko albo nic".

Nie istnieje natomiast górna granica sumy, którą możesz wynegocjować. Wielokrotnie
w historii programu zdarzało się już, że uczestnik programu otrzymywał wyższe
dofinansowanie na lepszych warunkach niż te proponowane przez Ciebie.

Ostateczny wynik zależy tylko do Twojej prezentacji i umiejętności negocjacyjnych.
Każdy z pięciu obecnych w programie Inwestorów działa niezależnie jako samodzielny inwestor angażujący swoje własne pieniądze, i jako taki, sam decyduje jaką sumę jest gotów zainwestować w poszczególne pomysły.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sam pomysł zainwestowało kilka osób.

Tak więc liczba Twoich potencjalnych inwestorów waha się o zera do pięciu. To ilu ich
w rzeczywistości będzie zależy tylko od Ciebie
Pamiętaj! Nie masz obowiązku przyjmowania zaproponowanej przez Inwestorów umowy.

To tylko i wyłacznie Twoja decyzja.
Zawarta w czasie programu umowa to ustne porozumienie zawarte na podstawie przedstawionych w programie założeń i oznacza chęć wszystkich zaangażowanych stron do zawarcia porozumienia na przedstawionych warunkach.

Umowa ta jest wyłącznie umową pomiędzy Inwestorami i uczestnikiem programu. Jeżeli na kolejnych spotkaniach strony nie dojdą do ostatecznego porozumienia, żadna z nich nie ma prawnego obowiązku podpisania powyższej umowy.

Ani nadawca, ani też emitent programu w żaden sposób nie stanowi strony porozumienia pomiędzy Inwestorami i uczestnikami programu. Producenci programu zobowiązują się umożliwić obu stronom wzajemny kontakt, jednakże finalizacja umowy pozostaje wyłacznie w rękach Inwestora ( bądź Inwestorów) i uczestników.
Każdu z uczestników programu ma prawo do skorzystania z usług własnego Doradcy
i korzystania z jego pomocy przy odpowiedzi na pytania zadawane przez Inwestorów. Doradca ten powinien być osobą bezpośrednio zaangażowaną w proponowane przedsięwzięcie, a z jego pomocy możesz skorzystać w dowolnym momencie po upływie trzech pierwszych minut prezentacji.

Każdy Doradca obecny na spotkaniu musi przejść tą samą procedurę i zaakceptować te same warunki co każdy z uczestników programu.

Masz dobry pomysł na biznes,
ale brakuje ci pieniędzy?
Masz już firmę i chcesz ją rozbudować?
A może jesteś wynalazcą z fajnym prototypem?
Jeśli tak, to ten program jest dla Ciebie!
Weź udział w programie i spełnij swoje marzenia!